Уважаеми клиенти, партньори и приятели,

Във връзка с обявеното Извънредно положение в страната ни, магазините на Офис Балев ще бъдат отворени и ще работят според предписанитеразпоредби под строги санитарно-хигиенни изисквания.

Приемането на поръчките продължава както онлайн, така и по телефон или имейл.

Ще приемаме и експедираме вашите поръчки без промяна в стандартните ни срокове.

Осъществявава се редовна дезинфекция на работните и складовите ни помещения.

Ограничава се достъпът на външни лица до складовите ни бази и обекти.

В случай на промяна в обстановката в страната, ще ви информираме своевременно за процеса на работа.

Работим с намален състав и работно време (от 9:00 до 18:00) за да сведем до минимум физическите контакти.