Лични данни и бисквитки

Нашата отдаденост

Във "Веселин Балев" ЕООД смятаме за най-важен приоритет защитата на Вашата лична информация. Като напълно потвърждаваме факта, че Вашата лична информация Ви принадлежи, правим всичко възможно, да я съхраняваме надеждно и внимателно обработваме всичко което споделяте с нас.

Нашата най-голяма ценност е Вашето доверие. Поради това събираме минимално количество информация само с Ваше разрешение и я използваме само за целите, за които е предназначена. Не предоставяме информацията на трети страни без Вашето знание.

Ние във "Веселин Балев" ЕООД полагаме всички усилия, за да гарантираме защитата на Вашите данни, включително процедурите за защита на техническите данни и вътрешното управление, както и физическите мерки за защита на данните. Използваме хостинг услуги предоставяни от водещите доставчици в България и се стремим да надграждаме всеки ден.

Благодарим Ви за проявеното разбиране, интерес и подкрепа.

Основни моменти в правилата за поверителност на "Веселин Балев" ЕООД

Обхват

Тези Правила за поверителност се отнасят за Електронния магазин на "Веселин Балев" ЕООД - www.officebalev.com и всички приложения свързани с него. Правилата за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, или телевизор за достъп до нашият сайт.

Информация, която събираме

  • информация, която ни предоставяте директно;
  • информация, която събираме за използването от ваша страна на нашите Услуги; и
  • информация, която получаваме от източници – трети лица, като например куриерски фирми и партньорски организации.

Може също да поискаме вашето съгласие за събиране на информация, която не е описана в настоящите правила.

Ние използваме информацията, която събираме, също и:

  • за да предоставяме заявените от вас услуги;
  • за да разберем по какъв начин използвате сайта, което ще ни позволи да подобрим работата ви с него; и
  • за други цели, с ваше съгласие.

Възможно е да споделяме информацията ви със следните лица:

  • куриерски фирми с които работим при извършване на доставки на територията на страната.
  • бизнес партньори – доверени фирми, които може да предоставят информация за продукти и услуги, които може да харесвате.
  • доставчици на услуги – фирми, които предоставят продукти или услуги на или от името на "Веселин Балев" ЕООД.
  • правоприлагащите органи – когато сме задължени да направим това или когато трябва да защитим "Веселин Балев" ЕООД и нашите потребители.

Как да се свържете с нас

Град Плевен

Ул.Васил Левски 192 ет2

Телефон: 070010495 / 064802442

email : office@officebalev.com