"Веселин Балев" ЕООД е основано през 1992г. Понастоящем, както и в продължение вече на повече от двадесет и пет години "Веселин Балев" ЕООД извършва мащабна търговска дейност с основен предмет: търговия на едро и дребно със стоки - канцеларски материали, офис материали и офис оборудване и услуги; посредничество; рекламна предпечатна подготовка на материали.

"Веселин Балев" ЕООД е вносител на престижни търговски марки като CENTRUM, OFICA, LETS, TOY COLOR, MIKRO, AIHAO, INTERPANO, ARK  и много други.

От 9ти януари 2015г. "Веселин Балев" ЕООД е сертифициран като единствен разпространител на марката CENTRUM за България.

                                                       

От 8ми май 2015г. "Веселин Балев" ЕООД е сертифициран като единствен разпространител на марката LETS за България.

                                                       

През ноември 2007 г. успешно приключи процеса по сертифициране на компанията по стандартите ISO 9001: 2000. Одиторите на Lloyd’s Register Quality Assurance се убедиха в разработените и прилагани на практика процедури за гарантиране на качеството, а клиентите ни получиха още една световно призната гаранция за качество на продуктите и услугите ни.

                                

До този момент сме преминали успешни всички сертификационни одити на системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000.

 

 

Седалище:

гр. Плевен, ул Дойран” 63А

 

Адрес за кореспонденция:

гр.Плевен ул.Васил Левски 192 ет2. 

тел:070010495

email: office@officebalev.com